"Michael J. Fox" — Słownik kolokacji angielskich

Michael J. Fox kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Michael J. Lis
  1. Michael rzeczownik + fox rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Presenter Michael J. Fox called her name, and nothing happened.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo