Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"przechytrzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechytrzyć" po polsku

przechytrzyć

czasownik
 1. fox ***
  • przechytrzyć, zwieść na manowce
   We have to fox them, they can't find us! (Musimy ich przechytrzyć, nie mogą nas znaleźć!)
   He foxed me with his lies. (On zwiódł mnie na manowce swoimi kłamstwami.)
   zobacz także: be had
 2. circumvent
 3. outwit
 4. outsmart  
 5. outmanoeuvre BrE , outmaneuver AmE
 6. mousetrap
 7. outfox
 8. outthink  
 9. outfool  
 10. outhustle
 11. box clever    BrE potocznie
 12. nobble
phrasal verb
 1. euchre out
czasownik
 1. buffalo somebody **    AmE slang
  I thought he was my friend and he buffaloed me. (Myślałem, że on jest moim przyjacielem a on mnie przechytrzył.)
idiom
 1. be too many for somebody   potocznie