"przechytrzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechytrzyć" po polsku

przechytrzyć

czasownik
 1. fox ***
  • przechytrzyć, zwieść na manowce
   We have to fox them, they can't find us! (Musimy ich przechytrzyć, nie mogą nas znaleźć!)
   He foxed me with his lies. (On zwiódł mnie na manowce swoimi kłamstwami.)
   zobacz także: be had
 2. circumvent
 3. outwit
 4. outsmart  
 5. outmanoeuvre British English , outmaneuver American English
 6. mousetrap
 7. outfox
 8. outthink  
 9. outfool  
 10. outhustle
 11. box clever   British English potocznie
 12. nobble
phrasal verb
 1. euchre out
czasownik
 1. buffalo somebody **   American English slang
  I thought he was my friend and he buffaloed me. (Myślałem, że on jest moim przyjacielem a on mnie przechytrzył.)
idiom
 1. be too many for somebody   potocznie

powered by  eTutor logo