TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"oszukać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszukać" po polsku

oszukać

obrazek do "cheat" po polsku
czasownik
 1. cheat **
  • oszukać, oszukiwać, ściągać (np. na egzaminie, w zawodach) [przechodni/nieprzechodni]
   Don't even try to cheat - she will always find out. (Nawet nie próbuj oszukiwać - ona zawsze to odkryje.)
   I cheated on the exam, but I failed anyway. (Ściągałem na egzaminie, ale i tak oblałem.)
 2. trick **
  • oszukać, naciągnąć (kogoś)
   I am not trying to trick anyone. (Nie próbuję nikogo oszukać.)
   He tricked me into buying a broken watch. (On naciągnął mnie na kupno zepsutego zegarka.)
 3. gull
 4. scam *
 5. welch potocznie * , welsh potocznie
 6. hoax ,
 7. baffle  
  This man baffled me! I'm so stupid. (Ten mężczyzna mnie oszukał! Jestem taki głupi.)
  You will not baffle me! (Mnie nie oszukasz!)
 8. screw **
  • okantować, oszukać potocznie [przechodni]
   Just another way to screw the system, is that it? (Kolejny sposób by oszukać system, tak ?)
   I thought he's my best friend and he screwed me! (Ja myślałem, że jest moim najlepszym przyjacielem, a on mnie oszukał!)
 9. fleece
  • oszukać, zrobić w balona potocznie
   I wouldn't trust him. He will fleece you. (Nie ufałbym mu. On cię oszuka.)
   I have no money left! He fleeced me! (Nie mam już żadnych pieniędzy! On zrobił mnie w balona!)
 10. clip ***
  • naciągnąć, oszukać (szczególnie poprzez policzenie zbyt wysokiej ceny) potocznie
   The salesgirl clipped me. The sweater I bought didn't cost so much. (Ekspedientka oszukała mnie. Sweter, który kupiłem, aż tyle nie kosztował.)
   He wanted to clip me but I was too smart for him. (Chciał mnie naciągnąć, ale byłem dla niego za mądry.)
 11. shaft *
 12. dud
 13. twist ***
  • okantować, oszukać  BrE potocznie [przechodni]
   He twisted me and now he owes me money. (On mnie okantował i teraz jest mi winny pieniądze.)
   I didn't try to twist you, I swear. (Nie próbowałem cię oszukać, przysięgam.)
 14. wile
 15. bilk
 16. hoodwink  
 17. green *****
  • wykiwać, oszukać potocznie [przechodni]
   I trusted him and he greened me. (Ufałem mu, a on mnie wykiwał.)
   He won't green me, I'm too smart! (On mnie nie wykiwa, jestem zbyt bystry!)
 18. snooker
 19. finagle , fenagle
 20. wyle   dawne użycie
 21. gudgeon
 22. juke
idiom
 1. pull a fast one
 2. phutz  
 3. pull a stunt , pull a trick
phrasal verb
 1. euchre out
czasownik
 1. fool **   [przechodni]
  He fooled me once, I won't trust him again. (On raz mnie oszukał, nie zaufam mu znowu.)
  You won't fool me, I know you too well! (Nie oszukasz mnie, zbyt dobrze cię znam!)
 2. deceive *
 3. rook *
 4. foul *   [nieprzechodni]
 5. defraud
 6. swindle
  • oszukiwać, wyłudzać (pieniądze)
   The company swindled money out of millions of people. (Ta firma wyłudziła pieniądze od milionów ludzi.)
   link synonimy: cheat, rook
 7. job *****
  • oszukiwać, wyłudzać slang
   They jobed the elderly without remorse. (Oni oszukali starszych ludzi bez skrupułów.)
   I would never job you, you know that! (Nigdy bym cię nie oszukał, przecież wiesz o tym!)
 8. delude
 9. gouge
 10. humbug  
 11. rim **
  • kantować, oszukiwać  AmE slang
   He tried to rim me but I discovered the truth. (On chciał mnie oszukać, ale odkryłem prawdę.)
   Do you wanna rim me? (Czy ty chcesz mnie okantować?)
   They rim poor people. (Oni oszukują biednych ludzi.)
 12. mousetrap
 13. hustle *
  • robić przekręty, oszukiwać slang
   He hustled me on a thousand bucks. (On oszukał mnie na tysiąc dolców.)
   He hustles, that is why he's got so much money. (On robi przekręty, dlatego ma tyle pieniędzy.)
 14. do *****
 15. jive
 16. bunco , także: bunko  
 17. chouse , także: chowse  
 18. hocus
 19. illude
 20. palter
phrasal verb
 1. fool around
 2. come over **
phrasal verb
 1. lead somebody on
 2. take somebody in ** , także: take in somebody **

Powiązane zwroty — "oszukać"

rzeczownik
oszustwo = fraud +16 znaczeń
oszust = crook +22 znaczenia
przymiotnik
oszukańczy = deceptive +6 znaczeń
czasownik

"oszukać" — Słownik kolokacji angielskich

pull a stunt kolokacja
 1. pull czasownik + stunt rzeczownik = oszukać, robić sobie jaja
  Zwykła kolokacja

  He said he'd been going to pull a stunt on the track.

  Podobne kolokacje:
screw over kolokacja
 1. screw czasownik + over przyimek = oszukać, wykiwać
  Zwykła kolokacja

  "Are you the one who screwed me over the last time?"

  Podobne kolokacje:
pull a trick kolokacja
 1. pull czasownik + trick rzeczownik = oszukać, robić sobie jaja
  Luźna kolokacja

  "A while ago I pulled a really bad trick, the kind that gets you special attention."