"oszukać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszukać" po polsku

oszukać

czasownik
 1. trick **
  • oszukać, naciągnąć (kogoś)
   I am not trying to trick anyone. (Nie próbuję nikogo oszukać.)
   He tricked me into buying a broken watch. (On naciągnął mnie na kupno zepsutego zegarka.)
 2. cheat **
  • oszukać, oszukiwać, ściągać (np. na egzaminie, w zawodach) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Don't even try to cheat - she will always find out. (Nawet nie próbuj oszukiwać - ona zawsze to odkryje.)
   I cheated on the exam, but I failed anyway. (Ściągałem na egzaminie, ale i tak oblałem.)
 3. gull
 4. welch informal * , welsh informal
 5. hoax
 6. scam *
 7. baffle  
  This man baffled me! I'm so stupid. (Ten mężczyzna mnie oszukał! Jestem taki głupi.)
  You will not baffle me! (Mnie nie oszukasz!)
 8. screw **
  • okantować, oszukać informal [TRANSITIVE]
   Just another way to screw the system, is that it? (Kolejny sposób by oszukać system, tak ?)
   I thought he's my best friend and he screwed me! (Ja myślałem, że jest moim najlepszym przyjacielem, a on mnie oszukał!)
 9. fleece
  • oszukać, zrobić w balona informal
   I wouldn't trust him. He will fleece you. (Nie ufałbym mu. On cię oszuka.)
   I have no money left! He fleeced me! (Nie mam już żadnych pieniędzy! On zrobił mnie w balona!)
 10. clip ***
  • naciągnąć, oszukać (szczególnie poprzez policzenie zbyt wysokiej ceny) informal
   The salesgirl clipped me. The sweater I bought didn't cost so much. (Ekspedientka oszukała mnie. Sweter, który kupiłem, aż tyle nie kosztował.)
   He wanted to clip me but I was too smart for him. (Chciał mnie naciągnąć, ale byłem dla niego za mądry.)
 11. shaft *
 12. twist ***
 13. wile
 14. bilk
 15. hoodwink  
 16. green *****
  • wykiwać, oszukać informal [TRANSITIVE]
   I trusted him and he greened me. (Ufałem mu, a on mnie wykiwał.)
   He won't green me, I'm too smart! (On mnie nie wykiwa, jestem zbyt bystry!)
 17. snooker
 18. finagle , fenagle
 19. wyle   old use
 20. gudgeon
 21. juke
idiom
 1. pull a fast one
 2. phutz  
 3. pull a stunt , pull a trick
phrasal verb
 1. euchre out
czasownik
 1. trick somebody **
 2. deceive somebody *
 3. dupe somebody
 4. flimflam somebody
idiom
 1. sting somebody for something
 2. do a snow job on someone  
 3. pull a fast one with somebody , pull a fast one on somebody
 4. feed somebody a line   informal
 5. put one over on somebody
 6. lead somebody up the garden path , lead somebody down the garden path
 7. pull a trick on somebody , pull a stunt on somebody
 8. sell somebody a pup
 9. take somebody for a ride
phrasal verb
 1. fake somebody out  
 2. perpetrate a hoax on somebody
czasownik
 1. fool **   [TRANSITIVE]
  He fooled me once, I won't trust him again. (On raz mnie oszukał, nie zaufam mu znowu.)
  You won't fool me, I know you too well! (Nie oszukasz mnie, zbyt dobrze cię znam!)
 2. foul *
  • oszukiwać, faulować
   She was fouled, and her free throw gave the Americans an 83-70 lead. (Ona została zfaulowana, a jej rzut wolny dał Amerykanom przewagę 83-70.)
   If you foul anyone, you will be kicked out. (Jeśli kogoś sfaulujesz, to zostaniesz wyrzucony.)
 3. deceive *
 4. rook *
 5. defraud
 6. swindle
  • oszukiwać, wyłudzać (pieniądze)
   The company swindled money out of millions of people. (Ta firma wyłudziła pieniądze od milionów ludzi.)
   link synonimy: cheat, rook
 7. job *****
  • oszukiwać, wyłudzać slang
   They jobed the elderly without remorse. (Oni oszukali starszych ludzi bez skrupułów.)
   I would never job you, you know that! (Nigdy bym cię nie oszukał, przecież wiesz o tym!)
 8. delude
 9. gouge
 10. humbug  
 11. rim **
 12. mousetrap
 13. hustle *
  • robić przekręty, oszukiwać slang
   He hustled me on a thousand bucks. (On oszukał mnie na tysiąc dolców.)
   He hustles, that is why he's got so much money. (On robi przekręty, dlatego ma tyle pieniędzy.)
 14. do *****
 15. jive
 16. bunco , także: bunko  
 17. chouse , także: chowse  
 18. hocus
 19. palter
phrasal verb
 1. fool around
 2. come over **
phrasal verb
 1. lead somebody on  
  Stop leading Mary on! (Przestań oszukiwać Mary!)
  He led me on for years. (On oszukiwał mnie latami.)
 2. take somebody in ** , także: take in somebody **

Powiązane zwroty — "oszukać"

rzeczownik
oszustwo = fraud +16 znaczeń
oszust = crook +21 znaczeń
idiom
przymiotnik
oszukańczy = deceptive +6 znaczeń
czasownik

"oszukać" — Słownik kolokacji angielskich

pull a stunt kolokacja
 1. pull czasownik + stunt rzeczownik = oszukać, robić sobie jaja
  Zwykła kolokacja

  He said he'd been going to pull a stunt on the track.

  Podobne kolokacje:
screw over kolokacja
 1. screw czasownik + over przyimek = oszukać, wykiwać
  Zwykła kolokacja

  "Are you the one who screwed me over the last time?"

  Podobne kolokacje:
pull a trick kolokacja
 1. pull czasownik + trick rzeczownik = oszukać, robić sobie jaja
  Luźna kolokacja

  "A while ago I pulled a really bad trick, the kind that gets you special attention."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo