KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"perform tricks" — Słownik kolokacji angielskich

perform tricks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rób sztuczki
  1. perform czasownik + trick rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To stand on a street down in the market and perform tricks?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo