"learn tricks" — Słownik kolokacji angielskich

learn tricks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz się podstępów
  1. learn czasownik + trick rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some will worry about his age, 63, but old dogs can learn new tricks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo