"learn disabilities" — Słownik kolokacji angielskich

learn disabilities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz się niepełnosprawności
  1. learn czasownik + disability rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This has the effect of those with learning disabilities being given less attention than they need.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo