BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"oszust" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszust" po polsku

oszust

rzeczownik
 1. fraud **
  • oszust, naciągacz [COUNTABLE]
   You're not a lawyer, you're a fraud. (Nie jesteś prawnikiem, jesteś oszustem.)
   I invested in your business and you took my money. You're a fraud. (Zainwestowałem w twój biznes, a ty wziąłeś moje pieniądze. Jesteś oszustem.)
 2. crook *   informal
  Most of these politicians are just a bunch of crooks. (Większość z tych polityków to tylko banda oszustów.)
  I was deceived by some crook who told me it was gold. (Zostałem nabrany przez jakiegoś oszusta, który powiedział mi, że to było złoto.)
  link synonim: fake
 3. cheat **
  • oszust, krętacz, szuler (np. w kartach)
   Jordan Belfort is a well-known American cheat. (Jordan Belfort to dobrze znany amerykański krętacz.)
   I don't want to play with him, he's a cheat. (Nie chcę z nim grać, to oszust.)
 4. cheater
  • oszust
   Her husband is a cheater. (Jej mąż jest oszustem.)
   She called me a liar and a cheater. (Ona nazwała mnie kłamcą i oszustem.)
 5. trickster , tricker
 6. fake **
  • fałszerz, oszust [COUNTABLE]
   This man is a fake. Don't trust him. (Ten facet jest oszustem. Nie ufaj mu.)
   A fake is somebody who would use you to his own advantage. (Oszustem jest ktoś, kto wykorzystałby cię na swoją własną korzyść.)
   link synonimy: crook, imposter
 7. fiddler
 8. con artist , con man , conman , rip-off artist , con merchant
 9. impostor British English , imposter American English
 10. slicker   informal
 11. Hollywood , ***
  • kłamca, oszust slang
   Don't believe this Hollywood, he wants to steal from you! (Nie wierz temu oszustowi, on chce cię okraść!)
   My brother is such a Hollywood - don't believe a word he says. (Mój brat jest takim kłamcą - nie wierz w żadne jego słowo.)
 12. crowder  
 13. swindler
 14. fabricator
 15. adventurer
 16. humbug
 17. player *****
  • manipulant, oszust, krętacz American English slang
   I wouldn't trust this player if I were you. (Nie ufałbym temu krętaczowi na twoim miejscu.)
   Don't believe him, he's a player - he must be cheating. (Nie wierz mu, to manipulant - na pewno oszukuje.)
   I know that he's a player but I'm watching his every move - he won't lie to me. (Wiem, że to oszust, ale obserwuję każdy jego ruch - nie okłamie mnie.)
 18. phoney British English informal , phony American English informal *
 19. racketeer
 20. deceiver
 21. faker
 22. victimiser British English , victimizer American English
 23. ringer
 24. imp   slang
 25. wyle
 26. fraudster  
 27. sharper
 28. diddler
 29. chouser  
 30. cozener  
 31. fleecer
 32. flimflammer
 33. gabber
 34. hoodwinker  
 35. scammer , scamster slang
 36. confidence trickster
 37. defrauder
 38. snake oil salesman
 39. chouse , także: chowse  
 40. chicaner   formal
 41. baffler  
 42. bunco artist informal   [COUNTABLE]
 43. confidence man   informal
  link synonim: trickster
 44. double-crosser   informal
 45. bilker
 46. off artist
 47. chiseller British English , chiseler American English
 48. welsher British English , welcher American English
  • oszust (uciekający z pieniędzmi) informal
 49. four flusher
 50. bunco thief   American English informal
 51. gypster
 52. mountebank
 53. falser
 54. faitour
 55. chiseller
 56. burn artist
 57. pseudo
 58. two-timer
 59. shicer
 60. bodger

Powiązane zwroty — "oszust"

czasownik
oszukać = cheat +13 znaczeń
oszukiwać = fool +12 znaczeń
phrasal verb
rzeczownik
oszustwo = rig +11 znaczeń
przymiotnik
oszukańczy = deceptive +4 znaczenia

"oszust" — Słownik kolokacji angielskich

con artist kolokacja
 1. con rzeczownik + artist rzeczownik = kanciarz, oszust
  Bardzo silna kolokacja

  "The con artists figure out very quickly who the good guys are."

  Podobne kolokacje:
con man kolokacja
 1. con rzeczownik + man rzeczownik = kanciarz, oszust
  Bardzo silna kolokacja

  He is perhaps the most famous con man of the old west.

  Podobne kolokacje:
confidence man kolokacja
 1. confidence rzeczownik + man rzeczownik = oszust
  Silna kolokacja

  He hadn't expected so savage a move from a confidence man.

  Podobne kolokacje:
 1. confidence rzeczownik + trickster rzeczownik = oszust, naciągacz
  Luźna kolokacja

  The figures also hide the fact that the confidence trickster would make the lion's share of the money.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo