"oszust" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszust" po polsku — Słownik angielsko-polski

oszust

rzeczownik
 1. fraud **
  • oszust, naciągacz [COUNTABLE]
   You're not a lawyer, you're a fraud. (Nie jesteś prawnikiem, jesteś oszustem.)
   I invested in your business and you took my money. You're a fraud. (Zainwestowałem w twój biznes, a ty wziąłeś moje pieniądze. Jesteś oszustem.)
 2. crook *   informal
  Most of these politicians are just a bunch of crooks. (Większość z tych polityków to tylko banda oszustów.)
  I was deceived by some crook who told me it was gold. (Zostałem nabrany przez jakiegoś oszusta, który powiedział mi, że to było złoto.)
  link synonim: fake
 3. cheat **
  • oszust, krętacz, szuler (np. w kartach)
   Jordan Belfort is a well-known American cheat. (Jordan Belfort to dobrze znany amerykański krętacz.)
   I don't want to play with him, he's a cheat. (Nie chcę z nim grać, to oszust.)
 4. cheater  
  Her husband is a cheater. (Jej mąż jest oszustem.)
  She called me a liar and a cheater. (Ona nazwała mnie kłamcą i oszustem.)
 5. trickster , tricker
 6. fake **
  • fałszerz, oszust [COUNTABLE]
   This man is a fake. Don't trust him. (Ten facet jest oszustem. Nie ufaj mu.)
   A fake is somebody who would use you to his own advantage. (Oszustem jest ktoś, kto wykorzystałby cię na swoją własną korzyść.)
   link synonimy: crook, imposter
 7. fiddler
 8. con artist , con man , conman , rip-off artist , con merchant
 9. impostor British English , imposter American English
 10. slicker   informal
 11. Hollywood ***
  • kłamca, oszust slang
   Don't believe this Hollywood, he wants to steal from you! (Nie wierz temu oszustowi, on chce cię okraść!)
   My brother is such a Hollywood - don't believe a word he says. (Mój brat jest takim kłamcą - nie wierz w żadne jego słowo.)
 12. crowder  
 13. swindler
 14. fabricator
 15. adventurer
 16. humbug
 17. player *****
  • manipulant, oszust, krętacz American English slang
   I wouldn't trust this player if I were you. (Nie ufałbym temu krętaczowi na twoim miejscu.)
   Don't believe him, he's a player - he must be cheating. (Nie wierz mu, to manipulant - na pewno oszukuje.)
   I know that he's a player but I'm watching his every move - he won't lie to me. (Wiem, że to oszust, ale obserwuję każdy jego ruch - nie okłamie mnie.)
 18. phoney British English informal , phony American English informal *
 19. racketeer
 20. deceiver
 21. faker
 22. ringer
 23. imp   slang
 24. wyle
 25. fraudster  
 26. sharper
 27. scammer
 28. chouser  
 29. cozener  
 30. flimflammer
 31. gabber
 32. hoodwinker  
 33. diddler
 34. fleecer
 35. defrauder
 36. snake oil salesman
 37. chouse , także: chowse  
 38. chicaner   formal
 39. baffler  
 40. victimiser
 41. confidence man   informal
  link synonim: trickster
 42. double-crosser   informal
 43. two-timer
 44. bilker
 45. off artist
 46. chiseller British English , chiseler American English
 47. welsher British English , welcher American English
  • oszust (uciekający z pieniędzmi) informal
 48. bunco thief   American English informal
 49. four flusher
 50. gypster
 51. mountebank
 52. falser
 53. faitour
 54. chiseller
 55. burn artist
 56. pseudo
 57. shicer
 58. bodger

Powiązane zwroty — "oszust"

czasownik
oszukać = trick +12 znaczeń
oszukiwać = fool +12 znaczeń
phrasal verb
rzeczownik
oszustwo = rig +11 znaczeń
przymiotnik
oszukańczy = deceptive +4 znaczenia

"oszust" — Słownik kolokacji angielskich

con artist kolokacja
 1. con rzeczownik + artist rzeczownik = kanciarz, oszust
  Bardzo silna kolokacja
  Podobne kolokacje:
con man kolokacja
 1. con rzeczownik + man rzeczownik = kanciarz, oszust
  Bardzo silna kolokacja
  Podobne kolokacje:
confidence man kolokacja
 1. confidence rzeczownik + man rzeczownik = oszust
  Silna kolokacja
  Podobne kolokacje: