"oszust" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszust" po polsku — Słownik angielsko-polski

oszust

rzeczownik
 1. fraud **
  • oszust, naciągacz [COUNTABLE]
   You're not a lawyer, you're a fraud. (Nie jesteś prawnikiem, jesteś oszustem.)
   I invested in your business and you took my money. You're a fraud. (Zainwestowałem w twój biznes, a ty wziąłeś moje pieniądze. Jesteś oszustem.)
 2. crook *   informal
  Most of these politicians are just a bunch of crooks. (Większość z tych polityków to tylko banda oszustów.)
  I was deceived by some crook who told me it was gold. (Zostałem nabrany przez jakiegoś oszusta, który powiedział mi, że to było złoto.)
  link synonim: fake
 3. cheat **
  • oszust, krętacz, szuler (np. w kartach)
   Jordan Belfort is a well-known American cheat. (Jordan Belfort to dobrze znany amerykański krętacz.)
   I don't want to play with him, he's a cheat. (Nie chcę z nim grać, to oszust.)
 4. cheater  
  Her husband is a cheater. (Jej mąż jest oszustem.)
  She called me a liar and a cheater. (Ona nazwała mnie kłamcą i oszustem.)
 5. trickster , tricker
 6. fake **
  • fałszerz, oszust [COUNTABLE]
   This man is a fake. Don't trust him. (Ten facet jest oszustem. Nie ufaj mu.)
   A fake is somebody who would use you to his own advantage. (Oszustem jest ktoś, kto wykorzystałby cię na swoją własną korzyść.)
   link synonimy: crook, imposter
 7. fiddler
 8. con artist , con man , conman , rip-off artist , con merchant
 9. impostor British English , imposter American English
 10. slicker   informal
 11. Hollywood ***
  • kłamca, oszust slang
   Don't believe this Hollywood, he wants to steal from you! (Nie wierz temu oszustowi, on chce cię okraść!)
   My brother is such a Hollywood - don't believe a word he says. (Mój brat jest takim kłamcą - nie wierz w żadne jego słowo.)
 12. crowder  
 13. swindler
 14. fabricator
 15. adventurer
 16. humbug
 17. player *****
  • manipulant, oszust, krętacz American English slang
   I wouldn't trust this player if I were you. (Nie ufałbym temu krętaczowi na twoim miejscu.)
   Don't believe him, he's a player - he must be cheating. (Nie wierz mu, to manipulant - na pewno oszukuje.)
   I know that he's a player but I'm watching his every move - he won't lie to me. (Wiem, że to oszust, ale obserwuję każdy jego ruch - nie okłamie mnie.)
 18. phoney British English informal , phony American English informal *
 19. racketeer
 20. deceiver
 21. faker
 22. ringer
 23. imp   slang
 24. wyle
 25. fraudster  
 26. scammer
 27. chouser  
 28. fleecer
 29. flimflammer
 30. gabber
 31. hoodwinker  
 32. diddler
 33. cozener  
 34. sharper
 35. snake oil salesman
 36. defrauder
 37. chouse , także: chowse  
 38. chicaner   formal
 39. baffler  
 40. victimiser
 41. bilker
 42. off artist
 43. confidence man   informal
  link synonim: trickster
 44. double-crosser   informal
 45. welsher British English , welcher American English
  • oszust (uciekający z pieniędzmi) informal
 46. chiseller British English , chiseler American English
 47. four flusher
 48. bunco thief   American English informal
 49. gypster
 50. mountebank
 51. falser
 52. faitour
 53. chiseller
 54. burn artist
 55. pseudo
 56. two-timer
 57. shicer
 58. bodger

Powiązane zwroty — "oszust"

czasownik
oszukać = trick +12 znaczeń
oszukiwać = fool +12 znaczeń
phrasal verb
rzeczownik
oszustwo = rig +11 znaczeń
przymiotnik
oszukańczy = deceptive +4 znaczenia

"oszust" — Słownik kolokacji angielskich

con artist kolokacja
 1. con rzeczownik + artist rzeczownik = kanciarz, oszust
  Bardzo silna kolokacja
  Podobne kolokacje:
con man kolokacja
 1. con rzeczownik + man rzeczownik = kanciarz, oszust
  Bardzo silna kolokacja
  Podobne kolokacje:
confidence man kolokacja
 1. confidence rzeczownik + man rzeczownik = oszust
  Silna kolokacja
  Podobne kolokacje: