"zwodzić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwodzić kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

zwodzić kogoś

idiom
 1. have somebody on ***  
  He had me on for years. (On zwodził mnie latami.)
  She has him on but he's so in love that he doesn't see it. (Ona go zwodzi, ale on jest tak zakochany, że tego nie widzi.)
phrasal verb
 1. take somebody in ** , także: take in somebody **
  • nabierać kogoś, oszukiwać kogoś, zwodzić kogoś informal
   I wasn't taken in by her trick. (Nie dałem się nabrać na jej podstęp.)
   You will not take me in, I won't believe you. (Nie oszukasz mnie, nie uwierzę ci.)
 2. mess somebody about   informal
 3. mess somebody around  
 4. sting somebody around
 5. piss somebody about informal , piss somebody around informal
 6. string somebody along
czasownik
 1. give somebody the runaround   informal
czasownik
 1. decoy
  • zwabiać (w sidła), zwodzić (kogoś)
   First he decoyed me into a blind alley and then robbed me. (Najpierw zwabił mnie w ślepą uliczkę a potem mnie obrabował.)
 2. deceive *
  • zwodzić, mamić (kogoś), mylić (o pozorach)
   The new look of this product deceived me. (Zwiódł mnie nowy wygląd tego produktu.)
   link synonim: delude
 3. stall **
  • zwodzić, zbywać informal
   Quit stalling, and get to the point. (Przestań zwodzić i przejdź do sedna.)
   Don't stall me. I'm running out of my patience! (Nie zbywaj mnie. Tracę cierpliwość!)
 4. tantalize , tantalise British English
 5. delude
 6. beguile
 7. do *****
 8. palter
 9. get *****
czasownik
 1. trick somebody **
 2. deceive somebody *
idiom
 1. put one over on somebody

Powiązane zwroty — "zwodzić kogoś"

czasownik
przymiotnik
zwodniczy = deceptive +8 znaczeń
przysłówek
zwodniczo = deceptively +9 znaczeń