"zwieść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwieść" po polsku

czasownik
 1. trick somebody **
 2. deceive somebody *
idiom
 1. put one over on somebody
czasownik
 1. decoy
  • zwabiać (w sidła), zwodzić (kogoś)
   First he decoyed me into a blind alley and then robbed me. (Najpierw zwabił mnie w ślepą uliczkę a potem mnie obrabował.)
 2. deceive *
  • zwodzić, mamić (kogoś), mylić (o pozorach)
   The new look of this product deceived me. (Zwiódł mnie nowy wygląd tego produktu.)
   If my eyes don't deceive me, she is still hanging out with this guy. (O ile mnie oczy nie mylą, to ona ciągle zadaje się z tym gościem.)
   link synonim: delude
 3. stall **
 4. tantalize , tantalise British English
 5. delude
 6. do *****
 7. palter
 8. get *****
phrasal verb
 1. lead somebody on
 2. take somebody in ** , także: take in somebody **
 3. mess somebody about   potocznie
 4. mess somebody around  
 5. sting somebody around
 6. piss somebody about potocznie , piss somebody around potocznie
 7. string somebody along
czasownik
 1. give somebody the runaround   potocznie
idiom
 1. have somebody on ***  
  He had me on for years. (On zwodził mnie latami.)
  She has him on but he's so in love that he doesn't see it. (Ona go zwodzi, ale on jest tak zakochany, że tego nie widzi.)

powered by  eTutor logo