BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"oszukać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszukać kogoś" po polsku

oszukać kogoś

czasownik
 1. trick somebody **
  • oszukać kogoś, zwieść kogoś
   He won't trick me, I'm too smart. (On mnie nie oszuka, jestem zbyt bystry.)
   She tricked me, I shouldn't have believed her! (Ona mnie zwiodła, nie powinienem był jej wierzyć!)
   link synonim: deceive somebody
   zobacz także: be had
 2. deceive somebody *
  • oszukać kogoś, zwieść kogoś
   She was upset when she learned that her friend had deceived her. (Ona była zmartwiona, gdy dowiedziała się, że jej przyjaciel ją oszukał.)
   link synonim: trick somebody
 3. dupe somebody
 4. flimflam somebody
idiom
 1. sting somebody for something
  • oszukać kogoś (na jakąś kwotę)
 2. do a snow job on someone  
 3. feed somebody a line   informal
 4. pull a fast one with somebody , pull a fast one on somebody
 5. put one over on somebody
 6. lead somebody up the garden path , lead somebody down the garden path
 7. pull a trick on somebody , pull a stunt on somebody
 8. sell somebody a pup
 9. take somebody for a ride
 10. give somebody the shaft
phrasal verb
 1. fake somebody out  
 2. perpetrate a hoax on somebody
 3. screw somebody over
 1. pull one over on somebody informal  
czasownik
 1. cheat **
  • oszukać, oszukiwać, ściągać (np. na egzaminie, w zawodach) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Don't even try to cheat - she will always find out. (Nawet nie próbuj oszukiwać - ona zawsze to odkryje.)
   I cheated on the exam, but I failed anyway. (Ściągałem na egzaminie, ale i tak oblałem.)
 2. trick **
  • oszukać, naciągnąć (kogoś)
   I am not trying to trick anyone. (Nie próbuję nikogo oszukać.)
   He tricked me into buying a broken watch. (On naciągnął mnie na kupno zepsutego zegarka.)
 3. gull
 4. scam *
 5. welch informal * , welsh informal
 6. hoax
 7. baffle  
  This man baffled me! I'm so stupid. (Ten mężczyzna mnie oszukał! Jestem taki głupi.)
  You will not baffle me! (Mnie nie oszukasz!)
 8. screw **
  • okantować, oszukać informal [TRANSITIVE]
   Just another way to screw the system, is that it? (Kolejny sposób by oszukać system, tak ?)
   I thought he's my best friend and he screwed me! (Ja myślałem, że jest moim najlepszym przyjacielem, a on mnie oszukał!)
 9. fleece
  • oszukać, zrobić w balona informal
   I wouldn't trust him. He will fleece you. (Nie ufałbym mu. On cię oszuka.)
   I have no money left! He fleeced me! (Nie mam już żadnych pieniędzy! On zrobił mnie w balona!)
 10. clip ***
  • naciągnąć, oszukać (szczególnie poprzez policzenie zbyt wysokiej ceny) informal
   The salesgirl clipped me. The sweater I bought didn't cost so much. (Ekspedientka oszukała mnie. Sweter, który kupiłem, aż tyle nie kosztował.)
   He wanted to clip me but I was too smart for him. (Chciał mnie naciągnąć, ale byłem dla niego za mądry.)
 11. shaft *
 12. dud
 13. twist ***
 14. wile
 15. bilk
 16. hoodwink  
 17. green *****
 18. snooker
 19. finagle , fenagle
 20. wyle   old use
 21. gudgeon
 22. juke
idiom
 1. pull a fast one
 2. phutz  
 3. pull a stunt , pull a trick
phrasal verb
 1. euchre out
czasownik
 1. fool **   [TRANSITIVE]
  He fooled me once, I won't trust him again. (On raz mnie oszukał, nie zaufam mu znowu.)
  You won't fool me, I know you too well! (Nie oszukasz mnie, zbyt dobrze cię znam!)
 2. deceive *
 3. rook *
 4. foul *   [INTRANSITIVE]
 5. defraud
 6. swindle
  • oszukiwać, wyłudzać (pieniądze)
   The company swindled money out of millions of people. (Ta firma wyłudziła pieniądze od milionów ludzi.)
   link synonimy: cheat, rook
 7. job *****
  • oszukiwać, wyłudzać slang
   They jobed the elderly without remorse. (Oni oszukali starszych ludzi bez skrupułów.)
   I would never job you, you know that! (Nigdy bym cię nie oszukał, przecież wiesz o tym!)
 8. delude
 9. gouge
 10. humbug  
 11. rim **
  • kantować, oszukiwać American English slang
   He tried to rim me but I discovered the truth. (On chciał mnie oszukać, ale odkryłem prawdę.)
   Do you wanna rim me? (Czy ty chcesz mnie okantować?)
   They rim poor people. (Oni oszukują biednych ludzi.)
 12. mousetrap
 13. hustle *
  • robić przekręty, oszukiwać slang
   He hustled me on a thousand bucks. (On oszukał mnie na tysiąc dolców.)
   He hustles, that is why he's got so much money. (On robi przekręty, dlatego ma tyle pieniędzy.)
 14. do *****
 15. jive
 16. bunco , także: bunko  
 17. chouse , także: chowse  
 18. hocus
 19. palter
phrasal verb
 1. fool around
 2. come over **
phrasal verb
 1. lead somebody on  
  Stop leading Mary on! (Przestań oszukiwać Mary!)
  He led me on for years. (On oszukiwał mnie latami.)
 2. take somebody in ** , także: take in somebody **

Powiązane zwroty — "oszukać kogoś"

rzeczownik
oszustwo = fraud +16 znaczeń
oszust = crook +21 znaczeń
idiom
przymiotnik
oszukańczy = deceptive +6 znaczeń
czasownik

powered by  eTutor logo