BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull one's arm" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's arm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś ramię
  1. pull czasownik + arm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She pulled her arm away from his and he didn't make an effort to get it back.

powered by  eTutor logo