BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull one's head" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's head kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś głowa
  1. pull czasownik + head rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I pull my head back before any of the others look.

powered by  eTutor logo