"name head" — Słownik kolokacji angielskich

name head kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imię głowa
  1. name czasownik + head rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Seven years later, he was named head of the division.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo