"name MVP" — Słownik kolokacji angielskich

name MVP kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imię MVP
  1. name czasownik + MVP rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She is only the third lead to be named MVP.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo