"fox" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fox rzeczownik

rzeczownik + fox
Kolokacji: 69
Century Fox • Mr. Fox • Michael J. Fox • President Vicente Fox • John Fox • Vicente Fox • Liam Fox • ...
fox + rzeczownik
Kolokacji: 89
Fox News • Fox network • Fox Sport • Fox affiliate • Fox Television • fox hunting • Fox News Channel • Fox executive • ...
fox + czasownik
Kolokacji: 79
Fox makes • Fox goes • Fox announces • released by Century Fox • Mr. Fox says • ...
czasownik + fox
Kolokacji: 14
include foxes • air on Fox • star Michael Fox • join Fox • own Fox • ...
przymiotnik + fox
Kolokacji: 17
red fox • Little Fox • old fox • gray fox • arctic fox • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. red fox = lis rudy red fox
2. Little Fox = Mało Lisa Little Fox
3. old fox = stary lis old fox
4. gray fox = urocjon wirginijski, lis wirginijski gray fox
przyimek + fox
Kolokacji: 15
on Fox • at Fox • from Fox • by Fox • with Fox • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.