"Little Fox" — Słownik kolokacji angielskich

Little Fox kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Mało Lisa
  1. little przymiotnik + fox rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And at last he shook the little Fox out of its own mouth!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo