MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"system" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "system" po angielsku

system ***** , syst. (skrót)

Układ SiS771 jest tutaj Sieć TASK
rzeczownik
 1. system, układ, sieć [COUNTABLE]
  Our working system has never failed us before. (Nasz system pracy nigdy wcześniej nas nie zawiódł.)
  This is a very complicated system. It is difficult to explain it. (To jest bardzo skomplikowany układ. Trudno go wyjaśnić.)
  zobacz także: plan, organization
 2. sposób, metoda [COUNTABLE]
  This is the best system to get what you want. (To jest najlepszy sposób na dostanie tego, czego chcesz.)
  You should try my system - it always works. (Powinieneś spróbować mojej metody - zawsze działa.)
 3. organizm

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. czyjś organizm
  Her system is shutting down, you need to prepare for the worst. (Jej organizm obumiera, musicie przygotować się na najgorsze.)
  I have a strong system, I will fight this cancer. (Mam silny organizm, będę walczyć z tym rakiem.)
"Reżim Kadafiego upadnie
rzeczownik
 1. reżim, ustrój
  He tries to overturn the democratic system and introduce communism. (On próbuje obalić ustrój demokratyczny i wprowadzić komunizm.)
  The system provoked young people to protest. (Reżim zmusił młodych ludzi do protestu.)
  Is the system in China still communist? (Czy ustrój w Chinach jest nadal komunistyczny?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "system"

rzeczownik
stem = nóżka (np. kieliszka) +4 znaczenia
water system = system wodny +1 znaczenie
security system = alarm bezpieczeństwa (zabezpieczający przed kradzieżą) +1 znaczenie
czasownik
stem = powstrzymywać +3 znaczenia
kolokacje
Zobacz także: system of worksystem of prison organizationsystem of governmentsystem of valuessystem of quantitiessystem of tariffssystem of individual identification of bovine animalssystem of justicesystem of penalties cumulationsystem of penal responsibilitysystem of matrimonial property rightssystem of legal protection agenciessystem of lawsystem of classificationsystem of descending penal responsibilitiessystem of collective securitysystem of coinagesystem of separated estates in matrimonysystem of awards for good worksystem of restrictionssystem of proportional representationsystem of unitssystem of own resources of the Communitysystem of linear equationssystem of land usesystem of anti-dumping tariffsystem of marketingsystem of quotassystem of equationssystem of undistorted competitionsystem of short-term monetary supportsystem of the European Communities' own resourcessystem of obligatory bilateral conversionsystem of national regional aidsystem of multilateral asset settlementsystem for the identification and registration of bovine animalssystem of import and export licencessystem of generalised preferencessystem of flat-rate taxationsystem of allocation in advancesystem for health control of imports from third countries at frontier inspection postssystem of separate estates in matrimonysystem-on-a-chip, SoCpreferential regime, preference system, system of preferencesSystem of a Down

"system" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "system" po polsku

system

Układ SiS771 jest tutaj Sieć TASK
rzeczownik
 1. system ***** , syst. (skrót)
  • system, układ, sieć [COUNTABLE]
   Our working system has never failed us before. (Nasz system pracy nigdy wcześniej nas nie zawiódł.)
   This is a very complicated system. It is difficult to explain it. (To jest bardzo skomplikowany układ. Trudno go wyjaśnić.)
   zobacz także: plan, organization
 2. scheme British English ** , program American English *****
  • program, system
   The new scheme will be introduced tomorrow. (Nowy system będzie wprowadzony jutro.)
   Which program of studies did you choose? (Który program studiów wybrałeś?)
   Everything will change under the new scheme. (Wszystko się zmieni w nowym systemie.)
  • program (np. emerytalny), system (np. szkoleń), harmonogram (np. wypłat)
   This savings scheme is great for everyone. (Ten program oszczędnościowy jest świetny dla wszystkich.)
   She will start receiving money from her pension scheme soon. (Ona wkrótce zacznie otrzymywać pieniądze ze swojego programu emerytalnego.)
   He was working on the training program the whole week. (On pracował nad systemem szkoleń przez cały tydzień.)
   The government introduced an innovative pension scheme. (Rząd przedstawił innowacyjny program emerytalny.)
 3. frame ***
  • system, ogólne ramy
   This instruction presents a general frame of the organization. (Ta instrukcja prezentuje ogólne ramy organizacji.)
 4. formation **
 5. role-playing game system
  • system (zasady oraz opis świata danej gry)

Powiązane zwroty — "system"

rzeczownik
przymiotnik
przedstawicielski (system rządów) = representative
systematyczny = systematic +1 znaczenie
podwójny (np. system gwiezdny) = binary
systemowy = systemic +1 znaczenie
elastyczny (np. plan, system dostaw) = elastic
ulepszony (system) = refined
czasownik
działać (np. system, proces, usługa) = operate
powoływać (np. teorię, system, instytucję) = erect
zburzyć (np. rząd, system) = overthrow
znosić (np. system polityczny) = subvert
pobudzać (np. system nerwowy) = excite

powered by  eTutor logo