Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"elastyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "elastyczny" po polsku

elastyczny

obrazek do "elastic" po polsku
przymiotnik
 1. flexible ** , flexile przestarzale
  • giętki, elastyczny
   I've got flexible work hours. (Mam elastyczne godziny pracy.)
   The toy was flexible, and the baby could bend it easily. (Zabawka była elastyczna i dziecko mogło łatwo ją zgiąć.)
   A mouse's flexible body allows it to squeeze through narrow openings. (Giętkie ciało myszy pozwala jej się przeciskać przez wąskie szczeliny.)
   przeciwieństwa: stiff, strict
   zobacz także: elastic, pliable, supple
 2. open-ended
  • otwarty, elastyczny (np. pytanie, dyskusja)
   Was his question open-ended? (Czy jego pytanie było otwarte?)
   This is an open-ended discussion, don't be shy. (To jest elastyczna dyskusja, nie wstydź się.)
  • otwarty, elastyczny, luźny
 3. elastic
 4. resilient
  • elastyczny, sprężysty (o materiale, substancji)
   We need a resilient material to create the sail. (Potrzebujemy elastycznego materiału, żeby stworzyć żagiel.)
 5. whippy
 6. pliable
 7. springy
  • elastyczny (np. metal)
 8. bouncy
 9. willowy
 10. pliant , pliable
 11. expandable  
 12. stretchy
 13. ductile
 14. stretch ***
  • rozciągliwy, elastyczny
   My trousers are made out of stretch fabric. (Moje spodnie są zrobione z rozciągliwego materiału.)
   I buy trousers made of stretch materials. (Kupuję spodnie wykonane z elastycznych materiałów.)
 15. stretchable
 16. elasticated British English , elasticized American English  
 17. wandle
  • elastyczny (w szkockiej odmianie języka angielskiego) dialekt

powered by  eTutor logo