"elect by the system" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybrańcy przez system
  1. elect czasownik + system rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It elected a Member of Parliament (MP) by the first past the post electoral system.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo