"include systems" — Słownik kolokacji angielskich

include systems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj systemy
  1. include czasownik + system rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It included a system in which each team could challenge up to two calls.

powered by  eTutor logo