TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"operate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "operate" po angielsku

operate ***

czasownik
 1. operować (np. maszyną, sprzętem) [przechodni]
  Do you know how to operate this machine? (Czy wiesz jak operować tą maszyną?)
  Do you know how to operate this crane? (Czy wiesz jak operować tym dźwigiem?)
 2. działać (np. maszyna) [nieprzechodni]
  Can you tell me how this machine operates? (Czy możesz powiedzieć mi, jak działa ta maszyna?)
  My grandpa doesn't know how computers operate. (Mój dziadek nie wie, jak działają komputery.)
 3. działać (np. firma, organizacja) [nieprzechodni]
  This company has operated since 2002. (Ta firma działa od 2002 roku.)
  We operate 24/7. (Działamy całodobowo, siedem dni w tygodniu.)
 4. pracować, działać (np. system, proces, usługa) [przechodni/nieprzechodni]
  Our online reservation system operates without fault. (Nasz system rezerwacji online działa bez zarzutu.)
  Their service operates 24/7, so you can call them. (Ich obsługa działa 7 dni w tygodniu, więc możesz do nich zadzwonić.)
 5. operować (przeprowadzać operację medyczną) [nieprzechodni]
  He was being operated on for over 5 hours. (Operowano go przez ponad 5 godzin.)
  The doctor decided to operate on the boy's heart. (Lekarz zdecydował się operować na sercu chłopca.)
  Gdy mówimy o operowaniu kogoś lub jakiejś konkretnej części ciała, używamy zwrotu "operate on", a nigdy samego "operate".
  zobacz także: operate on something
 6. pracować, wykonywać pracę [nieprzechodni]
  This machine can operate for 20 days nonstop. (Ta maszyna może pracować bez przerwy przez 20 dni.)
  The robot will operate until you press that button. (Robot będzie pracować dopóki nie naciśniesz tego guzika.)
 7. prowadzić działania operacyjne (np. wojsko, policja) [nieprzechodni]
  The army operates in difficult conditions. (Wojsko prowadzi działania operacyjne w trudnych warunkach.)
 8. wpływać, mieć skutek (np. prawo, zasady) [nieprzechodni]
  The new law will start operating in 5 months. (Nowe prawo wpłynie za 5 miesięcy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "operate"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
operate on something = operować coś (np. chore kolano)
cooperate , co-operate BrE = współdziałać, współpracować (razem nad czymś pracować) +1 znaczenie
operate as something = działać jako coś (działać w określonym celu)
inne
kolokacje