"operate offices" — Słownik kolokacji angielskich

operate offices kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadź biura
  1. operate czasownik + office rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The organization currently operates three offices with over 1000 staff.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo