"operate vehicles" — Słownik kolokacji angielskich

operate vehicles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obsługuj pojazdy
  1. operate czasownik + vehicle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The team also operate vehicles for demonstrations during the year.

podobne do "operate vehicles" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "operate vehicles" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo