"operate facilities" — Słownik kolokacji angielskich

operate facilities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posługuj się obiektami
  1. operate czasownik + facility rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It operates 35 facilities with 4,500 employees in 10 countries.

powered by  eTutor logo