"continuously operate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle obsługuj
  1. operate czasownik + continuously przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The school has been continuously operating on the site since then.

powered by  eTutor logo