"run continuously" — Słownik kolokacji angielskich

run continuously kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij ciągle
  1. run czasownik + continuously przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They were running continuously after we took off from Fearing.