"operate primarily" — Słownik kolokacji angielskich

operate primarily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obsługuj pierwotnie
  1. operate czasownik + primarily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He operates primarily as a left back, but can also play in the center of defense.

powered by  eTutor logo