"operate under" — Słownik kolokacji angielskich

operate under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obsługuj poniżej
  1. operate czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Does anyone know if they are operating under another name?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo