"operate at" — Słownik kolokacji angielskich

operate at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obsługiwać przy
  1. operate czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They started operating as such at the beginning of the 2000s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo