PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"under" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "under" po angielsku

under , *****

obrazek do "under" po polsku
przyimek
 1. pod (czymś)
  The dog is under the table. (Pies jest pod stołem.)
  "I can't find it anywhere." "Have you looked under the bed?" ("Nie mogę tego nigdzie znaleźć." "Czy patrzyłeś pod łóżkiem?")
  link synonimy: below, beneath, underneath
 2. poniżej (mniej niż)
  You can buy it if it's under $100. (Możesz to kupić, jeśli kosztuje mniej niż 100 dolarów.)
  If the temperature is under 15 degrees, I'm not going out of the house. (Jeżeli temperatura jest poniżej 15 stopni, nie wychodzę z domu.)
  If you're under 18, you can't buy alcohol. (Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie możesz kupić alkoholu.)
 3. pod (w procesie robienia czegoś)
  I just want to know what is the subject under discussion. (Chcę tylko wiedzieć, co za temat jest poddany pod dyskusję.)
  The building is under reconstruction. (Budynek jest poddany pod renowację.)
 4. pod (w procesie ponoszenia skutków czegoś)
 5. za (np. czyjegoś panowania)
  It happened under the reign of Henry VIII. (To stało się za panowania Henryka VIII.)
  Under John Lackland, England lost Normandy. (Za czasów Jana bez Ziemi, Anglia straciła Normandię.)
 6. pod (np. czyimś dowodzeniem, czyimś szefostwem)
  Do you know who does he work under? Who is his boss? (Czy wiesz, pod kim on pracuje? Kto jest jego szefem?)
  I do not serve under you, officer. (Nie służę pod panem, oficerze.)
 7. pod (np. pod literą K w katalogu)
  You can find my number under "K" in the address book. (Możesz znaleźć mój numer pod literą "K" w książce adresowej.)
  If you want to find the word "joy," you have to look under "j." (Jeśli chcesz znaleźć słowo "joy," musisz patrzeć pod "j.")
 8. pod (np. innym imieniem, innym nazwiskiem)
  He wrote it under his alias. (On napisał to pod swoim pseudonimem.)
  Under what name do you have the reservation? (Pod jakim nazwiskiem ma pan rezerwację?)
przysłówek
 1. według, zgodnie (np. z obowiązującym prawem)
  Under the law, you can't do it. (Zgodnie z prawem, nie możesz tego zrobić.)
  Under these rules, you cannot smoke here. (Według tych zasad, nie możesz tu palić.)
czasownik
 1. być skatalogowanym pod
  Nationwide, 70 percent of all cases are filed under Chapter 7. (Na skalę krajową, 70 procent przypadków jest skatalogowane pod Rozdziałem 7.)
  Mary's address and telephone number were listed under the D's. (Adres oraz numer telefonu Mary były skatalogowane pod literą D.)
prefiks
 1. pod-, nie-, niedo-

Powiązane zwroty — "under"

phrasal verb
inne
idiom
przysłówek
inne
czasownik
przymiotnik

podobne do "under" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "under" po polsku

rzeczownik