BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"w toku" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w toku" po polsku

w toku

przymiotnik
 1. in hand *
 2. pending *
 3. sub judice
 4. afoot
przysłówek
 1. in progress *   formal
 1. underway , * , także: under way *  
 1. in train

"w toku" — Słownik kolokacji angielskich

in progress kolokacja
 1. in przyimek + progress rzeczownik = w toku
  Bardzo silna kolokacja

  The town is still very much a work in progress.

  Podobne kolokacje:
in hand kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the hands
 1. in przyimek + hand rzeczownik = bieżący, w toku
  Bardzo silna kolokacja

  One boy was shot in the hand, the first blood of the war.

  Podobne kolokacje:
in train kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the train
 1. in przyimek + train rzeczownik = w toku, w trakcie
  Zwykła kolokacja

  But the information he had already received was enough to set in train a new line of thought.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo