"of trains" — Słownik kolokacji angielskich

of trains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pociągów
  1. of przyimek + train rzeczownik
    Silna kolokacja

    I'll let you know the time of the train later.

    Podobne kolokacje: