"w trakcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w trakcie" po polsku

w trakcie

spójnik
 1. while ***** , whilst BrE
  • podczas, w trakcie, podczas gdy
   Someone broke into their house while they were sleeping. (Ktoś włamał się do ich domu w czasie, gdy oni spali.)
   I'll do it while you go shopping. (Zrobię to, w trakcie gdy ty pójdziesz na zakupy.)
   I often read while I'm eating. (Często czytam podczas jedzenia.)
   "While" jest spójnikiem (conjunction) - używamy go przed zdaniami składowymi.
   zobacz także: during
przyimek
 1. during *****
  • w czasie, podczas, w trakcie, w dobie
   I'll have this cleaned up during my break. (Posprzątam to w trakcie przerwy.)
   Someone stole their car during the night. (Ktoś ukradł ich samochód podczas nocy.)
   He fell asleep during the film. (On zasnął w trakcie filmu.)
   "During" jest przyimkiem (preposition) - używamy go przed rzeczownikami (na przykład we frazach typu "during the night", "during the meeting").
   zobacz także: while
 2. pending *
  • podczas, w trakcie oficjalnie
   He had many arguments pending the negotiations. (On miał dużo argumentów w trakcie negocjacji.)
przysłówek
 1. over time **  
  What happened over time when we were in the bathroom? (Co stało się w trakcie, kiedy byliśmy w łazience?)
 1. in the middle  
 2. in train
 3. along the way , along the line
przymiotnik
 1. underway ,  
 2. afoot

Powiązane zwroty — "w trakcie"

rzeczownik
przerwa (np. w trakcie pracy) = break
wcielenie (obraz przedstawiający osobę na ekranie komputera w trakcie np. rozmów na czacie, czy grach internetowych) = avatar
pokuta (w trakcie spowiedzi) = shrift
zaciemnienie (wyłączenie świateł w mieście w trakcie nalotu) = blackout
przystanek (jedno z miejsc odwiedzonych w trakcie podróży) = port of call
ejakulacja (w trakcie stosunku płciowego) = ejaculation
lubrykant (używany w trakcie stosunku, zwłaszcza analnego) = grease
czasownik
jechać (o kamerze znajdującej się platformie w trakcie kręcenia filmu) = dolly
usuwać (np. w trakcie zabiegu medycznego) = excise
farbować (np. w trakcie prania) = bleed +1 znaczenie
dodawać wody (w trakcie gotowania, duszenia potraw) = baste
posadzić na ławce (zawodnika w trakcie meczu) = bench
podtapiać (np. kogoś w trakcie zabawy) = duck
phrasal verb
przysłówek
inne
inne
idiom

"w trakcie" — Słownik kolokacji angielskich

over time kolokacja
 1. over przyimek + time rzeczownik = w trakcie
  Bardzo silna kolokacja

  The population development over time is given in the following table.

  Podobne kolokacje:
in train kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the train
 1. in przyimek + train rzeczownik = w toku, w trakcie
  Zwykła kolokacja

  But the information he had already received was enough to set in train a new line of thought.

  Podobne kolokacje:
along the line kolokacja
Popularniejsza odmiana: along the lines
 1. along przyimek + line rzeczownik = w trakcie, w międzyczasie
  Zwykła kolokacja

  What will you do when they open fire along the whole line?

  Podobne kolokacje:
along the way kolokacja
 1. along przyimek + way rzeczownik = w trakcie, w międzyczasie
  Zwykła kolokacja

  He could get help from his people along the way.

  Podobne kolokacje: