KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"line" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

line rzeczownik

rzeczownik + line
Kolokacji: 564
poverty line • railway line • product line • rail line • finish line • story line • phone line • party line • power line • telephone line • ...
line + rzeczownik
Kolokacji: 81
line drive • line coach • line drawing • line segment • New Line Cinema • line service • line item • ...
line + czasownik
Kolokacji: 247
line connects • line forms • line stretches • line represents • line crosses • line extends • line runs • line appears • line separating • ...
czasownik + line
Kolokacji: 274
line launched • write lines • live below the poverty line • call the Poison line • run on the line • line is known • deliver one's lines • ...
przymiotnik + line
Kolokacji: 584
bottom line • long line • main line • straight line • front line • offensive line • fine line • thin line • defensive line • hard line • direct line • ...
przyimek + line
Kolokacji: 50
in line • that line • via the line • by line • with lines • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
2. that line = ta linia that line
3. via the line = przez linię via the line
7. per line = na linię per line
  • What will you do when they open fire along the whole line?
  • Now she looked down, along the line of the river.
  • I come to sort of know what's going on all along the line.
  • We want to show the three or four different people he was along the line.
  • But you just don't think along the same lines she does.
  • The rest was along the lines she'd already thought of.
  • The king had been thinking along the same lines for some time.
  • I was thinking more along the lines of your office.
  • He was thinking more along the lines of a few hours, a day at most.
  • I was thinking more along the lines of the next 5 years or so.
9. down the line = całkowicie, kompletnie, w każdy sposób down the line
11. out of line = nie do przyjęcia, nie na miejscu out of line
17. above the line = działania marketingowe polegające na promowaniu produktów przez środki masowego przekazu above the line
18. past the line = za linią past the line
23. up the line = w górę linii up the line
25. toward the line = w kierunku linii toward the line
33. under the line = pod linią under the line
38. such as lines = taki jak linie such as lines
39. around the line = około linii around the line

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.