"that line" — Słownik kolokacji angielskich

that line kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ta linia
  1. that przyimek + line rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Four people so far have followed that line of research," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo