ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"via the line" — Słownik kolokacji angielskich

via the line kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez linię
  1. via przyimek + line rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Later, the weigh-in occurred and due to only three contestants, one would automatically be eliminated via the red line.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo