ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"line" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

line rzeczownik

rzeczownik + line
Kolokacji: 564
poverty line • railway line • product line • rail line • finish line • story line • phone line • party line • power line • telephone line • ...
line + rzeczownik
Kolokacji: 81
line drive • line coach • line drawing • line segment • New Line Cinema • line service • line item • ...
line + czasownik
Kolokacji: 247
line connects • line forms • line stretches • line represents • line crosses • line extends • line runs • line appears • line separating • ...
czasownik + line
Kolokacji: 274
line launched • write lines • live below the poverty line • call the Poison line • run on the line • line is known • deliver one's lines • ...
przymiotnik + line
Kolokacji: 584
bottom line • long line • main line • straight line • front line • offensive line • fine line • thin line • defensive line • hard line • direct line • ...
przyimek + line
Kolokacji: 50
in line • that line • via the line • by line • with lines • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
2. that line = ta linia that line
3. via the line = przez linię via the line
7. per line = na linię per line
9. down the line = całkowicie, kompletnie, w każdy sposób down the line
  • And whatever I did was pretty far down the line.
  • And the two of us never in the same time at once, up or down the line.
  • My father finally made his way down the line to me.
  • You have seen what might, in fact, be coming eventually down the line.
  • The tax will simply be passed on down the line to us.
  • It seemed he had been wrong all down the line.
  • He'd come all the way down the straight white line.
  • It was probably better not to try and think back down the line of life.
  • I don't want to risk trying that down the line.
  • He walked once down the line, meeting each boy's eye.
17. above the line = działania marketingowe polegające na promowaniu produktów przez środki masowego przekazu above the line
18. past the line = za linią past the line
23. up the line = w górę linii up the line
25. toward the line = w kierunku linii toward the line
33. under the line = pod linią under the line
38. such as lines = taki jak linie such as lines
39. around the line = około linii around the line

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.