"robić w trakcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "robić w trakcie" po polsku — Słownik angielsko-polski

robić w trakcie

phrasal verb
  1. go along *

"robić w trakcie" — Słownik kolokacji angielskich

go along kolokacja
  1. go czasownik + along przyimek = robić na poczekaniu, robić w trakcie
    Bardzo silna kolokacja

    I went along the street where they had been playing.

    Podobne kolokacje: