TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"podczas" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podczas" po polsku

podczas

spójnik
 1. while ***** , whilst BrE
  • podczas, w trakcie, podczas gdy
   Someone broke into their house while they were sleeping. (Ktoś włamał się do ich domu w czasie, gdy oni spali.)
   I'll do it while you go shopping. (Zrobię to, w trakcie gdy ty pójdziesz na zakupy.)
   I often read while I'm eating. (Często czytam podczas jedzenia.)
   "While" jest spójnikiem (conjunction) - używamy go przed zdaniami składowymi.
   zobacz także: during
 2. whenas   dawne użycie
przyimek
 1. during *****
  • w czasie, podczas, w trakcie, w dobie
   I'll have this cleaned up during my break. (Posprzątam to w trakcie przerwy.)
   Someone stole their car during the night. (Ktoś ukradł ich samochód podczas nocy.)
   He fell asleep during the film. (On zasnął w trakcie filmu.)
   "During" jest przyimkiem (preposition) - używamy go przed rzeczownikami (na przykład we frazach typu "during the night", "during the meeting").
   zobacz także: while
 2. amid oficjalnie ** , amidst termin literacki
  • podczas, w czasie, w atmosferze (np. strachu)
   The L-driver finished his exam amid tremendous pressure. (Kursant zakończył swój egzamin w atmosferze ogromnej presji.)
 3. over , ***** , także: o'er termin literacki  
  Maybe you would like to discuss it over dinner? (Może chciałbyś to przedyskutować podczas obiadu?)
  Do you really have to tell me this over a meal? (Czy naprawdę musisz mi to mówić podczas posiłku?)
  link synonim: during
 4. pending *
  • podczas, w trakcie oficjalnie
   He had many arguments pending the negotiations. (On miał dużo argumentów w trakcie negocjacji.)

Powiązane zwroty — "podczas"

rzeczownik
zapytanie (podczas rozmowy) = question , także: qu.
czas = time +6 znaczeń
ujęcie (podczas kręcenia filmu) = take
powtórzenie (podczas wykonywania ćwiczenia) = repetition , rep (skrót)
danie (np. pierwsze podczas obiadu) = course
kolejka (np. podczas gry w karty) = turn , go
zbliżenie (podczas kręcenia filmu) = close-up , także: closeup , CU (skrót)
plecak (używany szczególnie podczas pieszych wycieczek) = rucksack BrE , backpack
położna (pielęgniarka pomagająca kobietom podczas porodu) = midwife
podpis (tekst dialogu wyświetlany w dolnej części ekranu podczas filmu) = subtitle
napój (podawane podczas spotkań lub wydarzeń np. sportowych) = refreshment
platforma (np. przewożąca artystów na festiwalach, podczas parady) = float
przewodniczka (osoba, np. podczas wycieczki, podróży) = guide
Holokaust (masowe mordy Żydów podczas II Wojny Światowej) = the Holocaust , także: Shoah
ropa (np. podczas zakażenia) = pus
błąd (np. podczas meczu) = miscue
odrzut (podczas strzelania z broni) = recoil +1 znaczenie
chłopak (skrót od "boyfriend", często używany na przykład podczas pisania wiadomości elektronicznych) = bf (skrót)
powtórka (podczas relacji telewizyjnej z meczu sportowego) = action replay BrE , instant replay AmE
łapacz (jeden z zawodników na boisku podczas gry w baseball) = shortstop
spójnik
podczas gdy = as +2 znaczenia
czasownik
uwalniać (miasto podczas wojny) = relieve
asekurować kogoś (podczas ćwiczeń na siłowni) = spot someone
zmieniać (kogoś, np. podczas pracy) = relay
zahaczyć (inny samochód podczas parkowania) = clip
przeć (podczas porodu) = bear down
pikietować (podczas strajku) = picket
podskakiwać (np. podczas jazdy po wyboistej drodze) = bump
inne
przymiotnik
doskonały (o wykonaniu czegoś, np. strzału podczas meczu) = clinical
przysłówek
czasami = sometimes +3 znaczenia
idiom
phrasal verb
ganiać (np. podczas zabawy) = run about BrE , run round BrE , run around