KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"błąd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "błąd" po polsku

błąd

Error
rzeczownik
 1. mistake ***
  • pomyłka, błąd [COUNTABLE]
   He admitted that he had made a mistake. (On przyznał, że popełnił błąd.)
   Some mistakes have serious consequences. (Niektóre pomyłki mają poważne konsekwencje.)
   This mistake will cost us a lot of money. (Ten błąd będzie nas kosztował dużo pieniędzy.)
   link synonim: blunder
 2. error ***
  • błąd [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Everyone commits errors. (Wszyscy popełniają błędy.)
   She didn't notice her error. (Ona nie zauważyła swojego błędu.)
  • błąd (na komputerze) [COUNTABLE]
   If an error occurs, reset your computer. (Jeśli wystąpi błąd, zresetuj swój komputer.)
   The computer says there's an error but I don't know why. (Komputer mówi, że jest jakiś błąd, ale nie wiem czemu.)
  • błąd (w baseballu)
 3. slip ***
  • pomyłka, błąd [COUNTABLE]
   It wasn't my slip. (To nie była moja pomyłka.)
   There was a slip in her documents, did you correct it? (W jej dokumentach był błąd, poprawiłeś to?)
 4. bug **
  • błąd (w kodzie programu komputerowego) [COUNTABLE]
   Finding and fixing bugs, or "debugging", has always been a major part of computer programming. (Wyszukiwanie i poprawianie błędów, albo "debugowanie", zawsze było ważną częścią programowania komputerowego.)
 5. lapse *
  • błąd, pomyłka, potknięcie
   There might have been a lapse in my research. (W moich badaniach mógł pojawić się błąd.)
 6. blunder
  • błąd, omyłka, pomyłka
   A woman died as a result of a doctor's blunder. (Kobieta zmarła w wyniku pomyłki lekarza.)
   link synonim: mistake
 7. miscue
 8. screw-up informal
 9. lapsus
 10. slipup
 11. software bug
 12. incorrection
 13. bish
wykrzyknik
 1. my bad , mb (skrót) informal
  • moja wina, mój błąd informal
   - It's not our hotel. - My bad! I gave you the wrong address. (- To nie jest nasz hotel. - To moja wina! Dałem wam zły adres.)

Powiązane zwroty — "błąd"

rzeczownik
przymiotnik
błędny = wrong , także: wrang Scottish English dialect +14 znaczeń
poważny (np. błąd) formal = egregious +1 znaczenie
fatalny (np. błąd) = dismal
oczywisty (np. błąd, niesprawiedliwość) = glaring
stylistyczny (np. błąd) = stylistic
karygodny (np. błąd) = shameful
inne
idiom
czasownik
przeoczyć (np. detal, błąd) = overlook
błądzić = stray +7 znaczeń
popełniać (np. błąd, przestępstwo) = perpetrate
popełnić błąd = go wrong +2 znaczenia
wprowadzić w błąd = bluff +1 znaczenie
phrasal verb
przysłówek
błędnie = mistakenly +7 znaczeń

"błąd" — Słownik kolokacji angielskich

software bug kolokacja
 1. software rzeczownik + bug rzeczownik = błąd (oprogramowania)
  Zwykła kolokacja

  System failures and software bugs are hardly new for the Internet.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo