Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"doskonały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doskonały" po polsku

doskonały

przymiotnik
 1. perfect **** , także: perfit dialect
  • perfekcyjny, doskonały
   Working conditions in this company were perfect. (Warunki pracy w tej firmie były doskonałe.)
   She has a perfect body. (Ona ma doskonałe ciało.)
   Your French is perfect! (Twój francuski jest doskonały!)
   link synonim: ideal
   zobacz także: fine, faultless, unblemished, correct
 2. excellent ***
  • doskonały, znakomity, wspaniały
   This coffee is excellent! (Ta kawa jest znakomita!)
   Although he is seventy, he is in excellent condition. (Chociaż on ma siedemdziesiąt lat, jest w znakomitej formie.)
   Jane has an excellent idea, let's listen to her! (Jane ma doskonały pomysł, posłuchajmy jej!)
   zobacz także: superior
 3. superb *
 4. absolute **
  • czysty, idealny, doskonały
   You are an absolute copy of your father! (Jesteś idealną kopią swojego ojca!)
   This is absolute alcohol. Don't drink it. (To jest czysty alkohol. Nie pij tego.)
 5. exemplary
  • przykładny, wzorowy, doskonały (np. o zachowaniu)
   Your approach to this matter is exemplary. (Twoje podejście do tej sprawy jest przykładne.)
   In this uniform, you look like an exemplary student. (W tym mundurku wyglądasz jak wzorowy uczeń.)
   My son's behaviour is exemplary. I'm proud of him. (Zachowanie mojego syna jest wzorowe. Jestem z niego dumny.)
 6. great ***** , także: gt.
  • doskonały (mający najwyższe umiejętności)
   He is a great surgeon. (On jest doskonałym chirurgiem.)
   Mickiewicz was a great poet. (Mickiewicz był doskonałym poetą.)
   link synonim: excellent
 7. brilliant **
  • doskonały, kapitalny (np. film, sztuka) British English
   This movie was brilliant. I want to watch it again. (Ten film był doskonały. Chcę go obejrzeć jeszcze raz.)
   I've never seen such a brilliant play before. (Nigdy wcześniej nie widziałem tak kapitalnej sztuki.)
   link synonim: excellent
 8. delicious ** , także: delish informal
 9. first class
 10. sublime
  • wspaniały (o widoku), wzniosły (o stylu), doskonały
   He was an artist known for his sublime style. (On był artystą znanym ze swojego wzniosłego stylu.)
   The view from the top of the mountain was truly sublime. (Widok ze szczytu góry był doprawdy wspaniały.)
 11. flawless
 12. prolific
  • wyborowy, doskonały (o strzelcu, np. piłkarzu)
 13. cracking
 14. stellar *
 15. grand ***
  • świetny, doskonały informal
   It was a grand occasion to tell they would be getting married. (To była doskonała okazja, aby ogłosić, że oni się pobierają.)
   That will be a grand dress. (To będzie doskonała sukienka.)
   link synonim: palatial
 16. consummate ,
 17. superlative
 18. capital , ****
  • doskonały, znakomity, wybitny old-fashioned
   He was a capital writer, his books are still popular. (On był wybitnym pisarzem, jego książki wciąż są popularne.)
   He is a capital chef. (On jest znakomitym szefem kuchni.)
 19. wicked *
 20. cordon bleu
 21. tip-top , także: tiptop
 22. wizard *
 23. hooty
 24. indefectible
 25. plum *
  • świetny, doskonały informal
   I've just got a plum part in the movie! (Właśnie dostałem doskonałą rolę w filmie!)
   You will be a headmaster. That's a plum job for you. (Będziesz dyrektorem. To świetna praca dla ciebie.)
 26. bosker Australian English , także: boshter
 27. superbad informal
 28. budgeree Australian English informal
 29. pearler
 30. beezer
 31. bonzer Australian English slang , także: bonza
 32. castor
 1. A number 1

Powiązane zwroty — "doskonały"

przysłówek
doskonale = perfectly +12 znaczeń
idiom
doskonale = like a million +1 znaczenie
pierwszej wody (doskonały, najwyższej jakości) = first water
przymiotnik
czasownik
rzeczownik
Zobacz także: doskonalenie

powered by  eTutor logo