"udoskonalenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "udoskonalenie" po polsku

udoskonalenie

rzeczownik
 1. perfection * , także: perf informal
  • doskonalenie, udoskonalenie [UNCOUNTABLE]
   My invention works well, but there's still room for perfection. (Mój wynalazek działa dobrze, ale nadal jest miejsce na udoskonalenie.)
 2. refinement
  • udoskonalenie (np. techniki), ulepszenie (np. starego systemu), uściślenie
   It's simply a refinement of my earlier views. (To tylko udoskonalenie moich wcześniejszych poglądów.)
   Our company is constantly striving for refinement of its services. (Nasza firma przez cały czas stara się o udoskonalenie swoich usług.)
   Your technique is impressive, but it still needs refinement. (Twoja technika jest imponująca, ale nadaj potrzebuje udoskonalenia.)
 3. honing
czasownik
 1. hone *
czasownik
 1. make *****   informal [TRANSITIVE]
  I made your theory. (Udoskonaliłem twoją teorię.)
  He made the arrangement of the song. (On udoskonalił aranżację piosenki.)
 1. bring to perfection  

Powiązane zwroty — "udoskonalenie"

przymiotnik
doskonały = perfect , także: perfit dialect +24 znaczenia
przysłówek
doskonale = perfectly +9 znaczeń
idiom
doskonale = like a million +1 znaczenie
rzeczownik
czasownik
doskonalić = perfect +3 znaczenia

powered by  eTutor logo