ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"uściślenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uściślenie" po polsku

uściślenie

rzeczownik
 1. refinement
  • udoskonalenie (np. techniki), ulepszenie (np. starego systemu), uściślenie
   It's simply a refinement of my earlier views. (To tylko udoskonalenie moich wcześniejszych poglądów.)
   Our company is constantly striving for refinement of its services. (Nasza firma przez cały czas stara się o udoskonalenie swoich usług.)
   Your technique is impressive, but it still needs refinement. (Twoja technika jest imponująca, ale nadaj potrzebuje udoskonalenia.)
czasownik
 1. specify **
 2. qualify **

Powiązane zwroty — "uściślenie"

przymiotnik
ścisły = strict +4 znaczenia
przysłówek
ściśle = closely +3 znaczenia
rzeczownik
ścisłość = accuracy +7 znaczeń
Zobacz także: uściślanie

powered by  eTutor logo