ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"ulepszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ulepszenie" po polsku

ulepszenie

rzeczownik
 1. improvement ***
  • ulepszenie, podniesienie jakości, usprawnienie [COUNTABLE]
   The new manager has introduced a few improvements in the communication procedures. (Nowy menadżer wprowadził kilka poprawek w procedurach komunikacyjnych.)
   The improvement of our website has attracted new clients. (Usprawnienie naszej strony internetowej przyciągnęło nowych klientów.)
   We are working on the improvement of this machine. (Pracujemy nad usprawnieniem tej maszyny.)
   link synonim: amendment
 2. refinement
  • udoskonalenie (np. techniki), ulepszenie (np. starego systemu), uściślenie
   It's simply a refinement of my earlier views. (To tylko udoskonalenie moich wcześniejszych poglądów.)
   Our company is constantly striving for refinement of its services. (Nasza firma przez cały czas stara się o udoskonalenie swoich usług.)
   Your technique is impressive, but it still needs refinement. (Twoja technika jest imponująca, ale nadaj potrzebuje udoskonalenia.)
 3. amelioration , melioration  
 4. redub
czasownik
 1. improve ****
  • poprawiać się, poprawiać, ulepszać, polepszać, usprawniać, usprawnić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   to make something better
   My English has improved since I started taking private lessons. (Mój angielski się poprawił odkąd zacząłem brać prywatne lekcje.)
   Maybe I should quit smoking to improve my health. (Może powinienem rzucić palenie, żeby poprawić swoje zdrowie.)
   When the weather improves, we'll go outside. (Kiedy pogoda się poprawi, wyjdziemy na zewnątrz.)
   You need to improve your technique. (Musisz poprawić swoją technikę.)
   We improved the system, it should work better. (Ulepszyliśmy system, powinien działać lepiej.)
 2. better , *****
  • ulepszać, poprawiać
   We can better the world with our actions. (Możemy ulepszyć nasz świat naszymi działaniami.)
   You bettered my life. (Ulepszyłeś moje życie.)
 3. refine *
 4. amend *
 5. tweak
  • podrasować (np. samochód), ulepszać (np. program), dopracowywać (coś)
   He spent the entire week tweaking his car. (On spędził cały tydzień podrasowując swój samochód.)
 6. revamp
 7. meliorate , ameliorate
 8. uprate  
 9. embetter
 10. adonise British English , adonize American English
phrasal verb
 1. pimp , pimp out , pimp up
 2. spiff up

powered by  eTutor logo