"tweak" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tweak" po angielsku

tweak

rzeczownik
 1. szczypnięcie (w nos, policzek), pociągnięcie (za ucho), podkręcenie (wąsa)
  He felt a sudden tweak on his ear. (On poczuł nagłe pociągnięcie za ucho.)
  The tweak of a moustache was his signature move. (Podkręcenie wąsa było jego znakiem rozpoznawczym.)
 2. podrasowanie (np. samochodu), ulepszanie (np. programu), dopracowywanie (czegoś)
  He made some tweaks to his computer, and now it works faster. (On wprowadził kilka ulepszeń do swojego komputera i teraz działa lepiej.)
 3. spid, proszek, meta slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uszczypać (w nos, policzek), pociągnąć (za ucho), podkręcić (wąsa)
  My aunt used to tweak my cheek when I was little. (Moja ciocia szczypała mnie w policzek, kiedy byłam mała.)
 2. podrasować (np. samochód), ulepszać (np. program), dopracowywać (coś)
  He spent the entire week tweaking his car. (On spędził cały tydzień podrasowując swój samochód.)
 3. wprowadzać drobne zmiany (w tym jak coś działa, zwykle w celu poprawienia)
 4. fukać, speedować, brać amfę slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "tweak"

rzeczownik
tweaking = uszczypnięcie (w nos, policzek), pociągnięcie (za ucho), podkręcenie (wąsa) +2 znaczenia
tweaker = mały śrubokręt +1 znaczenie
przymiotnik
tweaked-out = wariujący, panikujący (po spożyciu narkotyków)

powered by  eTutor logo