TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"pociągnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pociągnąć" po polsku

czasownik
 1. draw somebody *****
  • pociągnąć kogoś (np. w określonym kierunku)
   I drew him towards me. (Pociągnęłam go do siebie.)
   He drew her towards the house. (On pociągnął ją w stronę domu.)

pociągnąć

czasownik
 1. tweak
  • uszczypać (w nos, policzek), pociągnąć (za ucho), podkręcać (wąsa)
   My aunt used to tweak my cheek when I was little. (Moja ciocia szczypała mnie w policzek, kiedy byłam mała.)
czasownik
 1. attract ***
  • pociągać, przyciągać (pod względem seksualnym) [przechodni]
   What attracted you to him? (Co przyciągnęło cię do niego?)
   Her beautiful body attracts him. (Jej piękne ciało pociąga go.)
 2. tug **
  • pociągać, szarpać
   I felt somebody tug on my sleeve. (Poczułem, że ktoś pociągnął mnie za rękaw.)
   She tugged my hair! (Ona pociągnęła mnie za włosy!)
   When he is nervous, he tugs at his moustache. (Kiedy on jest zdenerwowany, szarpie za swoje wąsy.)
 3. pull *****
 4. hold appeal
 5. tice
 1. appeal to somebody **

Powiązane zwroty — "pociągnąć"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
pociąg = train +2 znaczenia
pociągnięcie = stroke +2 znaczenia
przymiotnik
pociągający = sexy +3 znaczenia
inne