eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"wyciągnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyciągnąć" po polsku

wyciągnąć

czasownik
 1. draw , ***** , draw out ,
  • wyciągnąć (np. pieniądze z banku) [przechodni]
   They accepted cash payment only, so the woman drew out the money from a cash machine. (Oni akceptowali tylko płatność gotówką, więc ta kobieta wyciągnęła pieniądze z bankomatu.)
   I can go to the bank and draw out £200 at a time. (Mogę iść do banku i wypłacić 200 funtów za jednym razem.)
   During the crisis people were queuing in front of cash machines, trying to draw the money. (Podczas kryzysu ludzie stali w kolejkach przed bankomatami, próbując wypłacić pieniądze.)
   Suddenly, she drew a gun and started shouting. (Nagle, ona wyciągnęła broń i zaczęła krzyczeć.)
   link synonim: withdraw
 2. stretch ***
  • rozciągnąć, wyciągnąć [przechodni/nieprzechodni]
   I felt uncomfortable because I couldn't stretch my legs. (Czułem się niekomfortowo, bo nie mogłem wyciągnąć nóg.)
   I stretch my body every half an hour. (Rozciągam ciało co pół godziny.)
 3. drag ***
  • wyciągnąć (kogoś gdzieś, np. do kina) potocznie [przechodni]
   Although I had a lot of work, they dragged me to the cinema. (Chociaż miałem mnóstwo pracy, oni wyciągnęli mnie do kina.)
   She dragged me to a shop. (Ona wyciągnęła mnie do sklepu.)
 4. extend ***
  • wyciągnąć (np. rękę na zgodę) [przechodni]
   She extended her hand. (Ona wyciągnęła rękę.)
 5. recline
  • wyciągnąć (się), leżeć, odpoczywać
   When I came in she was reclining on the sofa. (Kiedy wszedłem, ona odpoczywała na kanapie.)
 6. pull free  
  She tried to pull herself free but he held her tight. (Ona próbowała się uwolnić, ale on trzymał ją mocno.)
 7. unreeve
 8. outthrust
 9. hoick , hoick up
phrasal verb
 1. pull out **  
  She pulled a gun out of her purse. (Ona wyciągnęła z torebki pistolet.)
  She pulled out a knife and attacked him. (Ona wyciągnęła nóż i zaatakowała go.)
 2. drum up
idiom
 1. pry loose
  • wyrwać (np. się z opresji), wyciągnąć
 1. hoick out BrE
phrasal verb
 1. get somebody out *
 2. rout out  
phrasal verb
 1. take something out * , także: take out something **
 2. get something out * , także: get out something ****
 3. pull something up , pull up something **
 4. tease something out
 5. flick something out
 6. poke something out
czasownik
 1. hold something out
czasownik
 1. pull *****
 2. extract **
 3. pump ***
  • wyciągać (wiadomości), podpytywać potocznie [przechodni]
   My mother pumped me for the news. (Moja mama wyciągnęła ze mnie wiadomości.)
   Is he trying to pump you for your secrets? (Czy on próbuje wyciągnąć z ciebie twoje sekrety?)
   I don't know whether they are together or not, we have to pump him. (Nie wiem czy oni są razem, czy nie, musimy go podpytać.)
 4. retrieve **
  • wygrzebać, wyciągać (np. coś z miejsca, w którym nie powinno się znaleźć)
   She retrieved some money from her sock. (Wyjęła trochę pieniędzy ze swojej skarpety.)
 5. draw , *****
  • wyciągać (np. z kieszeni, z pojemnika) [przechodni]
   He drew all his money out of the pocket and gave it to Kate. (On wyciągnął z kieszeni wszystkie swoje pieniądze i dał je Kate.)
   She drew a gun out of her pocket. (Ona wyciągnęła z kieszeni pistolet.)
 6. extricate
 7. excise
 8. outstretch
 9. wiredraw
 10. educe
phrasal verb
 1. drag up
  • wyciągać, wywlekać
 2. draw forth
phrasal verb
 1. put something out
 2. bring something out , także: bring out something *
 3. bust out something , bust something out
phrasal verb
 1. pull somebody through
  • wyciągać kogoś (np. z kłopotów)
   His faith pulled him through the crisis. (Jego wiara wyciągnęła go z kryzysu.)
   My best friend pulled me through troubles. (Mój najlepszy przyjaciel wyciągnął mnie z kłopotów.)
obrazek do "stretch out" po polsku
phrasal verb
 1. stretch out *
  • wyciągać się, położyć się potocznie
   If you're tired, stretch out on the couch. (Jeśli jesteś zmęczony, wyciągnij się na kanapie.)
   I stretched out on the bed and started reading the book. (Położyłem się na łóżku i zacząłem czytać książkę.)

Powiązane zwroty — "wyciągnąć"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
wyciąg = essence +7 znaczeń
wyciąganie = stretching +2 znaczenia
inne
idiom

"wyciągnąć" — Słownik kolokacji angielskich

draw out , kolokacja
 1. draw czasownik + out particle = wyciągnąć (np. pieniądze z banku)
  Bardzo silna kolokacja

  Tonight however, drawing out the set was not something she had any interest in doing.

  Podobne kolokacje:
pull free kolokacja
 1. pull czasownik + free przymiotnik = wyciągnąć
  Bardzo silna kolokacja

  He tried to hold her back, but she pulled free.