"wyciągnąć coś z kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyciągnąć coś z kogoś" po polsku

wyciągnąć coś z kogoś

phrasal verb
 1. get something out of somebody
  • wyciągnąć coś z kogoś (np. informację)
   He was trying to get the truth out of her, but she didn't say a word. (On starał się z niej wyciągnąć prawdę, ale ona nie pisnęła ani słowem.)
   They used different methods to get the information out of prisoners. (Oni używali wielu metod, żeby wyciągnąć informacje od jeńców.)
 2. force something out of somebody  
 3. worm something out of somebody  
 4. drag something out of somebody

powered by  eTutor logo