Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"odciągnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odciągnąć" po polsku

odciągnąć

czasownik
 1. sway **
  • odciągnąć (kogoś od czegoś), odwieść (od planu, pomysłu)
   Don't let anyone sway you from your goal. (Nie pozwól nikomu odwieść cię od twojego celu.)
phrasal verb
 1. drag away
 2. pry away  
czasownik
 1. abstract **  
  Any other activity abstracts me from my main subject of interest. (Każde inne działanie odciąga mnie od mojego głównego przedmiotu zainteresowań.)
 2. pull *****   [przechodni]
  You are pulling me away from my work. (Odciągasz mnie od mojej pracy.)
  He kept pulling my attention off the issue. (On nie przestawał odciągać mojej uwagi od problemu.)
phrasal verb
 1. detract from
  • odwracać, odciągać (np. uwagę)
   He tried to detract my attention from work. (On próbował odciągnąć moją uwagę od pracy.)
 2. tear away
 3. drag off
 4. draw off
  • ściągać, odciągać

Powiązane zwroty — "odciągnąć"

czasownik
phrasal verb
idiom
inne

"odciągnąć" — Słownik kolokacji angielskich

drag away kolokacja
Popularniejsza odmiana: dragged away
 1. drag czasownik + away przysłówek = odciągnąć, odciągać
  Luźna kolokacja

  One girl is seen to be dragged away into another room.

  Podobne kolokacje: