BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"odciągać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odciągać kogoś" po polsku

czasownik
 1. abstract **  
  Any other activity abstracts me from my main subject of interest. (Każde inne działanie odciąga mnie od mojego głównego przedmiotu zainteresowań.)
 2. pull *****   [TRANSITIVE]
  You are pulling me away from my work. (Odciągasz mnie od mojej pracy.)
  He kept pulling my attention off the issue. (On nie przestawał odciągać mojej uwagi od problemu.)
 3. detract
  • odwracać, odciągać (np. uwagę)
   He tried to detract my attention from work. (On próbował odciągnąć moją uwagę od pracy.)
phrasal verb
 1. tear away
 2. drag off
 3. draw off
  • ściągać, odciągać
 4. drag away

odciągać kogoś

phrasal verb
 1. tear somebody away
czasownik
 1. sway **
  • odciągnąć (kogoś od czegoś), odwieść (od planu, pomysłu)
   Don't let anyone sway you from your goal. (Nie pozwól nikomu odwieść cię od twojego celu.)
phrasal verb
 1. pry away  

powered by  eTutor logo